Làng “vít đầu thiên hạ”

“Đồng Lầm có vải nâu non/Có hồ cá rộng, có con sông dài”. Lần theo câu ca ấy, tôi tìm về làng Đồng Lầm (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) những mong tìm lại dấu tích của nghề nhuộm vải nâu xưa. Ngôi làng này cũng nổi tiếng với…

Continue reading